מדיניות פרטיות

 

 1. אתר האינטרנט של רני יקיר, הפעיל בכתובת https://www.raniyakir.co.il/ (להלן: "אתר האינטרנט" או "האתר"), ומופעל ע"י "רני יקיר", ע.מ 056651276 (להלן: "רני יקיר"), עושה מאמצים להעניק לכם, מבקרי ו/או גולשי האתר, חווית קניה יעילה, מקצועית ומהירה. רני יקיר פועלת לאיסוף מידע רלוונטי מצד מבקרי ו/או גולשי האתר, ורואה בעצמה מחויבת להגן על פרטיות הגולשים.
 2. הסכמת מבקרי ו/או גולשי האתר לעשות שימוש באתר, כמוה כהסכמה לנוהלי איסוף המידע והשימוש באתר, כפי שהם מעודכנים למועד הביקור ו/או הגלישה, וכן כהסכמה, ויצירת מצג מפורש, לפיו המבקר ו/או הגולש באתר הנו בגיר, שגילו מעל 16.
 3. מטרת מדיניות הפרטיות, היא להסביר מהם נהלי רני יקיר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת רני יקיר במידע הנמסר לה על ידי הגולשים או המשתמשים באתר, או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.
 4. רני יקיר מכבד את הפרטיות של מבקרי ו/או גולשי האתר, ושל אלה שהפקידו בידיה את נתוניהם הפרטיים. הצהרת פרטיות זו, מפרטת את הצעדים בהם נקט רני יקיר, על מנת לעמוד בדרישות ההגנה על נתונים מכוח חוק הגנת הפרטיות תשמ"א 1981 ודינים אחרים העוסקים באופן האיסוף, האחסון, השימוש וההעברה, של נתוניהם של מבקרי ו/או גולשי האת, לרבות כל מידע ממנו ניתן לברר את זהותו של המבקר ו/או הגולש, ובין היתר – שמו, כתובתו, כתובת הדוא"ל שלו, מספר IP של מחשב ו/או מכשיר סלולרי, פרטי זהות וכיוצ"ב (להלן: "נתונים").
 5. הצהרת הפרטיות מפרטת את האופנים בהן מעבד רני יקיר את הנתונים, והיא חלה רק על נתונים שנאספו על ידי רני יקיר באופן מקוון, באמצעות אתר האינטרנט.
 6. שירותי אתר האינטרנט ניתנים למבקרים ו/או גולשים שהינם בגירים בלבד. רני יקיר אינה אוספת נתונים אישיים של מבקרים ו/או גולשים אשר גילם מתחת ל-16. במידה ויימסר לרני יקיר כי הועברו נתונים ע"י אדם קטין, תנקוט רני יקיר בכל צעד למחיקת הנתונים שנשמרו על ידה, וללא דיחוי.
 7. איסוף ותיעוד הנתונים ע"י רני יקיר, מיועד על מנת ליתן שירות מסחרי ו/או שיווקי, המוצג למבקרים ו/או הגולשים, באתר האינטרנט, אולם עשוי לשמש גם לצורך מעקב ובדיקה, במסגרת שיפור השירותים הניתנים ע"י רני יקיר, אולם זאת, באופן אנונימי ומטעמים סטטיסטיים. ככל ותינתן החלטה שיפוטית של בית משפט מוסמך, המחייבת את רני יקיר למסור נתונים כלשהם, בהתאם לדין.
 8. ידוע לרני יקיר, כי שימוש בנתוניו האישיים של מבקר ו/או גולש באתר, למטרת שליחה של מידע שיווקי באופן מקוון, מחייב הסכמתו, ואנו מתחייבים לנהוג בהתאם.
 9. שמירת הנתונים נעשית ע"י רני יקיר המתחייב לצורך השגת מטרות איסוף הנתונים, ובכפוף להוראות הדין.
 10. הביקור ו/או הגלישה באתר האינטרנט אינו מחייב רישום או השארת פרטים כלשהם.
 11. הפעלת אתר האינטרנט כוללת שימוש בקבצי cookies, אשר הנם קבצי מידע קטנים אשר מועברים לזיכרון המחשב של המבקר ו/או הגולש באתר האינטרנט, באמצעות הדפדפן. קבצי cookies מאפשר לרני יקיר לדעת מתי ביקר מבקר ו/או גולש, באתר המשתלה, אולם זאת, באמצעות זיהוי הדפדפן שלו, ללא זיהויו האישי. באפשרותו של כל מבקר ו/או גולש באתר, להתאים את הגדרת הדפדפן במחשבו האישי, כך שתימסר לו אזהרה טרם קבלת קבצי cookies, אף שהתאמה שכזו עשויה למנוע האפשרות להשתמש במאפיינים שונים של אתר האינטרנט.
 12. הפעלת האתר כוללת שימוש ישיר או עקיף בטכנולוגיות אחרות, לדוגמא שירותים של ניתוח רשת, כגון google analytics. קבצי  קבצי cookies מאפשרים לרני יקיר לבצע אחסנה של מידע כגון פרטי הIP של המבקר ו/או הגולש באתר, זהותו של ספק האינטרנט, מערכת ההפעלה במחשבו האישי, היסטוריית החיפוש של המבקר ו/או הגולש, וכיוצ"ב. רני יקיר אוסף נתונים כאלה, למטרת ניהול המערכת, וקבלת שירותים מצדדים שלישיים המבצעים ניתוח של אתרי אינטרנט, סקירות של ביצועי האתר וכיוצ"ב, עבור רני יקיר, וזאת למטרה של הערכת פעילות המבקרים באתר וחקירת השיווק, לצרכים פנימיים.
 13. אתר האינטרנט עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים באמצעות צדדים שלישיים אשר אינם באחריותה או בשליטתו של רני יקיר. יש לנהוג בהתאם למדיניות הפרטיות של כל אתר אשר אליו נעשה קישור מאתר האינטרנט של רני יקיר. רני יקיר אינו נושא באחריות לאיסוף או שימוש בנתונים, ע"י אתרי אינטרנט אחרים.
 14. רני יקיר נוקט באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה ו/או שינוי של הנתונים, ומיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, רני יקיר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
 15. כל מבקר ו/או גולש באתר, אשר לו שאלה או בקשה הנוגעת למדיניות הפרטיות באתר האינטרנט, מוזמן לפנות לרני יקיר, בכתובת הדוא"ל yakir10@gmail.com.
 16. מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה ביום 1.10.22. רני יקיר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את המדיניות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
דילוג לתוכן