תיאום הורי, למי הוא מתאים?

זמן קריאה: 5 דקות

תיאום הורי - מעבר משפת המאבק לשפת הדיאלוג

מהי מטרת התיאום ההורי?

 

מטרת התיאום ההורי היא ללמד את ההורים הנמצאים במאבק אישי ומתמשך, לעבור משפת המאבק, לשפת הדיאלוג. זאת תוך הקרבה אישית ותשלום מחירים, לאו דווקא חומריים עבור ילדיהם.
תיאום הורי- למי הוא מתאים?
תהליך של תיאום הורי, מתבצע לאחר שרוב הגורמים המטפלים בהורים שהתגרשו הרימו ידיים מההורים. בתי המשפט, עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין וחוק הנוער ועוד. בשלב זה, לרוב החלטה שיפוטית תשלח את ההורים לתיאום הורי, כמוצא אחרון. לעיתים, אף לפני שיקול של אחד הגורמים ליישם הוצאת הילדים למסגרות חוץ ביתיות. חשוב להדגיש, כי התפיסה של מתאם הורי היא, שאין בכוונת מי מההורים לפגוע בילדיהם. הנחת העבודה היא שבבסיס ההורים טובים, אך טועים בדרך. לרוב שנים רבות בגלל העיסוק של ההורים בעצמם, תוך עיוורון כלפי צרכיהם הרגשיים והחומריים של הילדים והנזק שהם גרמו לילדיהם. נזק שלעולם לא רצו ולא ייחלו לו.

איך עובד התהליך?

 

תהליך התיאום ההורי מתחיל במפגש אישי עם כל הורה. זו הפעם היחידה בה ניתן יהיה לכל הורה, לדבר על העבר. במפגש האישי ההורה מוזמן לספר על עצמו, על הילדים, על הזוגיות, על הגירושין ועל הדאגות שלו לגבי הילדים. מנקודה זו, המפגשים נערכים אחת לשבועיים שני ההורים. ההורים למען יצירת שקט תעשייתי עבורם, מתחייבים לא לפתוח בתהליכים חדשים כגון בתי משפט, הוצאה לפועל, הגשת תלונות במשטרה, מלבד מקרי חירום תלויי ילד ועוד. זאת, על מנת לאפשר לתיאום להוות מקום כן ואמיתי לעשות עבודה עבור ילדיהם. במפגשים ההורים בוחרים נושא או סוגיה עליה הם רוצים לעבוד, בהסכמה.

סוגיה יכולה להיות לאיזו מסגרת חינוכית לרשום את הילד, או האם הוא יכול לאכול ממתקים. כל הסכמה, אפילו הטריוויאלית ביותר כגון "אני רוצה שהילד יהיה מאושר" נרשמת ובסיום כל מפגש שניהם חותמים על ההסכמות. ההורים מתבקשים לשתף את הילדים שהם נמצאים בפגישות משותפות על מנת לעזור להם.

מה היתרון של המודל עבור הורים שלא מצליחים לתקשר ביניהם?

 

המודל של תיאום הורי לא מתמקד במה שהיה בעבר ועוסק רק בהווה. המודל לוקח בחשבון שעד תחילת התיאום ההורים לא הצליחו ליצור דיאלוג ביניהם ולכן העיסוק בעבר רק מנציח את הקונפליקט. המודל לוקח בחשבון שהורים הנמצאים בקונפליקט גבוה שנים רבות גם לאחר שהתגרשו, הם אינם מכירים שפה אחרת וזו דרכם להתנהל בעולם. התפיסה היא שההורים בבסיסם רוצים ומאמינים שהילדים צריכים סביבה שקטה ובטוחה. שהם רוצים בכל ליבם ובכל מאודם את טובתם של הילדים, אולם גורמים שונים בעולמם הפנימי אינו מאפשר להם עד עתה לעשות שינוי משמעותי בסדרי העדיפויות שלהם ולראות את צרכי הילדים בסדר עדיפות עליון.

אחת הטכניקות במפגשים הראשונים היא לתת לכל הורה לרשום על דף את התקוות ואת החלומות שיש לו עבור כל ילד. כשהם משתפים, התכנים לרוב דומים והם נרשמים כהסכמות. כך ניתן לבסס תשתית ראשונה של התבוננות על כך שהכוונה של ההורים באינטראקציה עם הילדים היא טובה. עם זאת, עולה כי למרות הכוונה הטובה, התוצאה היא שלילית והרסנית, אולם קיים יסוד מיטיב אצל כל אחד מההורים.

מה מצופה מההורים?

 

התיאום הינו מודל המבוסס על צניעות של המתאמים. המטרות הינן צנועות. כל הסכמה נבדקת ביסודיות במפגש הבא. לרוב, היכולת לשנות את דפוסי התנהגות ותפיסות עולם היא מאוד מוגבלת. עם זאת, שימת דגש על הצרכים הרגשיים של הילדים ועל המחירים שהילדים שילמו עד עתה, לרוב מצליחה לגרום לשינוי קטן המוביל לשינוי גדול יותר בהמשך. חשוב להדגיש כי המידע על המחירים אותם משלמים הילדים מגיע בעיקרו מההורים עצמם, מאחר והם רוויי מאבק ולעיתים מותשים וכואבים את המציאות שלהם ושל ילדיהם, מציאות שבסופו של יום הם האחראים להיותה ובהם גלומה היכולת לשנותה. במהלך התיאום, ניתן דגש רב לשפה בה ניתן להשתמש בחדר הטיפולים ולרמת הטונים המושמעים בו.

מה המתאם עושה כשהמאבק אינו נגמר?

 

המתאם לא מאפשר אמירות פוגעניות לא כלפי ההורה השני ולא כלפי המתאם. המתאם מהווה דוגמא אישית לניהול הדיאלוג בין ההורים ועליו, לעיתים בקושי רב להוביל את השיח מההורים עצמם אל הילדים. למשל אמירה כגון: " בגללך הילד לא הולך לחוג כדורגל" נלקחת על ידי המתאם לשאלה הממוקדת בילד. נערכת חקירה משותפת לגבי מה קורה לילד סביב הוויכוח על החוג. עד כמה הילד מעורב בסכסוך הבין אישי של הוריו. מי יזם את ההשתתפות בחוג? האם אחד ההורים או הילד עצמו? בכמה חוגים או פעילויות לאחר המסגרת החינוכית הילד משתתף? האם הוא יכול להשתתף בעוד פעילות? האם הילד משתמש בחוג לרצות את אחד ההורים במאבק וזו הדרך שלו לשרוד את המאבק? שאלות אלו מסיטות את האמירות מהמאבק הבין אישי של ההורים, להתבוננות אל תוך עולמו הרגשי של הילד.

עבודה מסוג זה, מאפשרת להורים באופן הדרגתי ללמוד שפה אחרת, לעזור לילדים להיות פחות חשופים למאבק ולעולם המבוגרים וללמוד מחדש את עולם הילדות. לרוב המתאם פוגש את המשפחות במצבים בהם הילדים מאוד מוסתים, עברו טראומות רגשיות רבות ובמידה מסוימת כבר איבדו את הילדות שלהם. לרוב, ברקע ישנן החלטות על טיפול רגשי ולעיתים פסיכיאטרי לילדים שאינן ממומשות בגלל המאבק, למשל שאחד ההורים מסרב לחתום על טיפול, או מסמוס התהליך על ידי ריב היכן לבצע את הטיפול, כך שבפועל הילד אינו מקבל את הטיפול שאמו לעזור לו להתמודד עם ההשלכות של המאבק של הוריו.

מהי הצלחה של תיאום הורי?

כאמור המטרות הן צנועות וההצלחה נמדדת בראש ובראשונה באופן בו רווחתם הרגשית של הילדים משתנה לטובה. המדד הטוב ביותר להצלחה או לכישלון, הוא שלומם של הילדים ואילו שינויים מתרחשים בתגובות הילדים להורים, לאחר כארבעה מפגשים. לרוב, לאחר ארבעה מפגשים, ההורים מצליחים ללמוד את המודל ולקבל החלטות המיושמות בבית. מאחר וההחלטות מתקבלות על ידי שני ההורים ומכוונות להחזיר את הילדות לילדים, דרך שיפור באיכות החיים של הילדים ניתן לבחון הצלחות. לעיתים ההורים אינם מצליחים לעבור מספר פגישות, משתמשים בשפת המאבק ומפסיקים את התיאום. לרוב הם חוזרים מתוך ייאוש או מתוך זיכרון שבמהלך התיאום אכן היה שיפור במצבם הרגשי של ילדיהם, או באמצעות החלטה שיפוטית. דוגמא להצלחה יכולה להיות הסכמה על טיפול פסיכולוגי לילד ומימוש של הטיפול. הסכמה על כך שבכל בית יהיה מלאי של ביגוד וציוד למסגרת החינוכית, כך שעל הילד לא תהיה יותר מוטלת אחריות לביגוד ולצרכי המסגרת החינוכית. הצלחות מתחום אחר יכולות להיות ששני ההורים מגיעים ביחד לאסיפת הורים בבית הספר, או לחג המצוין בגן ילדים, אליו מוזמנים כל ההורים.

לסיכום

מודל התיאום ההורי, מתאים להורים הנמצאים בסכסוך עמוק, ארוך, קשה המערב את הילדים בסכסוך ולמעשה מערב אותם בעול המבוגרים ולא מאפשר להם להיות פנויים לעולם הילדים. התיאום מצריך את ההורים לעשות מאמצים אדירים לשבת ביחד, לא להתעסק עם המשקעים איתם הם מגיעים ולקבל החלטות בעצמם, עבור ילדיהם. התיאום נותן להורים הזדמנות לייצר מערכת הורית משותפת, לה ילדיהם צמאים כל כך. כל הורה יכול להשתחרר מהמאבק ולהתפנות להמשיך בחייו ועל ידי כך, לשחרר את הילדים לחזור להיות ילדים.

תיאום הורי היא התערבות טיפולית להורים גרושים, הנמצאים בקונפליקט גבוה. ההתערבות עוזרת להורים לעבור לשפה של דיאלוג עבור שיפור איכות החיים של הילדים הנמצאים במאבק גירושין.

להורים גרושים, שהיחסים ביניהם מתאפיינים במתח כבוה, תקשורת לקויה או בלתי קיימת. ההתערבות עוזרת להורים שרוצים לשנות את היחסים ביניהם בשביל לעזור לילדים הנמצאים במצוקה בגלל הגירושים.

תלוי בגיל הילדים וברמת המעורבות שלהם בסכסוך. ככל שהילדים בוגרים יותר וככל שהילדים מעורבים בסכסוך, חשוב לשתף אותם. עצם הידיעה שההורים החלו לדבר ביניהם, היא מפחיתה את הלחץ הרגשי של הילדים.

ההתערבות מטרתה בין השאר להקים יחידה הורית מתפקדת עבור הילדים. הורים גרושים הנמצאים במאבק, למעשה מותירים את הילדים ללא יחידה הורית המאפשרת להם מענה שלם, כפי שהיה זמין להם לפני פירוק המשפחה.

הנחת היסוד היא, ששני ההורים הם הורים טובים, הרוצים שלילדיהם תהיה ילדות טובה ומאושרת. יחד עם זאת, בגלל המאבק שנוצר סביב הגירושין, הילדים סובלים מהשלכות המאבק כמו קונפליקט נאמנות בין ההורים ועיסוק בעולם המבוגרים. ההתערבות הטיפולית, עוזרת להורים לקחת אחריות משותפת על היחסים ההוריים ביניהם, להתמקד בצרכים הרגשיים של הילדים ובכך לשחרר אותם מהמאבק בין ההורים.

מאחר וההתערבות היא ללכת נגד הטבע של היחסים שנבנו לאחר גירושין, נדרשים כארבעה מפגשים להיכנס לתהליך. אני מקיים מפגשים של שעה, פעם בשבוע. לרוב תיאום הורי נמשך בין 15-20 מפגשים.

המדד העיקרי הוא הפחתת המצוקה אצל הילדים. המטרות של ההתערבות הן צנועות. במציאות, כל שינוי קטן בהתנהלות היחידה ההורית, יכולה להביא להקלה משמעותית אצל הילדים. מדד נוסף, הוא המצב הרגשי של ההורים סביב ההורות. במידה וההסכמות מצליחות לתת מענה מסוים לילדים, לרוב ההורים חשים הקלה. כתוצאה מכך, ההורים פנויים יותר לצרכי הילדים.

דילוג לתוכן